E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85

WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do drużyny e-sportowej LSI-AWF E-Team

DANE KONTAKTOWE: (wypełnia rodzic / opiekun prawny)

DANE DZIECKA
DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

ANKIETA WSTĘPNA: (wypełnia kandydat)

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

Ile średnio minut dziennie przeznaczasz na...

To wszystko :) Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: (akceptuje rodzic / opiekun prawny)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do drużyny e-sportowej LSI-AWF e-team, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.