Wczytywanie...
E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85

Patrzymy poza HORYZONT 2020

www.slsi.pl

Wyślij zgłoszenie

Czym jest LSI?

Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego,
której celem jest komercjalizacja innowacyjnych technologii w ramach wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.
Tworzymy sieć powiązań pomiędzy nauką a gospodarką i odpowiadamy na realne potrzeby przedsiębiorców.
Wspólnie budujemy SILNY i INNOWACYJNY REGION. Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Gramza
Piotr GramzaPrezes Stowarzyszenia
Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Agnieszka Kaczmarek-PawelskaWiceprezes Stowarzyszenia
Mariusz Naczk
Mariusz NaczkWiceprezes Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Urszula Stolarska
Urszula StolarskaCzłonek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Zelius
Andrzej ZeliusCzłonek Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Tumiłowicz
Zbigniew TumiłowiczCzłonek Komisji Rewizyjnej