Patrzymy poza HORYZONT 2020

www.lubuskasiecinnowacji.pl   |   www.slsi.pl

Wyślij zgłoszenie

Czym jest LSI?

Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego,
której celem jest komercjalizacja innowacyjnych technologii w ramach wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.
Tworzymy sieć powiązań pomiędzy nauką a gospodarką i odpowiadamy na realne potrzeby przedsiębiorców.
Wspólnie budujemy SILNY i INNOWACYJNY REGION. Zapraszamy do współpracy!

Aktualności