E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85

Zapytania ofertowe

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 / Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014-2020.

Tytuł projektu: Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA / Grenzenlos lernen – grenzenlos arbeiten – grenzenlos leben. Berufsorientierung im deutsch-polnischen Grenzraum modelhaft am Beispiel der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.

Nr zapytania
Dokumenty
Data publikacji
1/ZO/EUR/LSI/2019
21.05.2019
27.05.2019
18.07.2019
2/ZO/EUR/LSI/2019
21.05.2019
3/ZO/EUR/LSI/2019
22.05.2019
4/ZO/EUR/LSI/2019
06.06.2019
5/ZO/EUR/LSI/2019
06.11.2019
6/ZO/EUR/LSI/2019
06.11.2019
7/ZO/EUR/LSI/2019
06.11.2019
8/ZO/EUR/LSI/2021
24.06.2021
9/ZO/EUR/LSI/2022
24.03.2022
10/ZO/EUR/LSI/2022
05.10.2022
11/ZO/EUR/LSI/2022
08.11.2022
12/ZO/EUR/LSI/2022
10.11.2022
10.11.2022
13/ZO/EUR/LSI/2022
10.11.2022
10.11.2022
14/ZO/EUR/LSI/2022
10.11.2022
15/ZO/EUR/LSI/2022
14.11.2022
16/ZO/EUR/LSI/2022
30.11.2022
30.11.2022
17/ZO/EUR/LSI/2022
30.11.2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG VA Brandenburgia – Polska 2014–2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Tytuł projektu: „Nauka bez oGRANICzeń – wspólne zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Polski i Niemiec” / „GRENZENLOSES lernen – Gemeinsame Laborveranstaltungen für Schüler/-innen aus Deutschland und Polen”.

Nr zapytania
Dokumenty
Data publikacji
1/ZO/EUR/LSI/2017
07.06.2017
07.06.2017
2/ZO/EUR/LSI/2017
14.06.2017
14.06.2017
14.06.2017
19.06.2017
3/ZO/EUR/LSI/2017
08.09.2017
08.09.2017
18.09.2017
18.09.2017