E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Image

Bez granic: nauka – praca - życie / Grenzenlos arbeiten – lernen – leben

Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

Gospodarki po obu stronach Odry odczuwają brak dobrze wykwalifikowanych pracowników. Szczególnie dotkliwy jest deficyt kadry technicznej. Ponadto młodzi ludzie, uczący się w dwóch różnych systemach edukacyjnych, nie są przygotowywani do współpracy w środowiskach międzynarodowych, która ma ogromne znaczenie w dobie globalizacji.

Dlatego wspólnie z polskimi i niemieckimi partnerami opracowujemy nowy model budowania orientacji zawodowej u młodych ludzi z uwzględnieniem aspektów współpracy międzynarodowej.

Liczne wspólne warsztaty dla młodzieży i dla nauczycieli, konferencje, wizyty studyjne i spotkania pozwolą na wypracowanie najlepszych metod transgranicznego modelu edukacji zawodowej.

Jest to kontynuacja działań, które Lubuska Sieć Innowacji podjęła w 2016 roku, organizując w ramach innych projektów praktyczne zajęcia laboratoryjne dla dzieci i młodzieży, które mają zainteresować uczestników naukami przyrodniczymi i technicznymi.

Rada Projektu z ekspertami w dziedzinach edukacji, gospodarki i administracji dodatkowo wspiera prace projektowe. Wyniki uzyskane pod koniec projektu zostaną włączone do materiałów naukowych i praktycznych z zakresu orientacji zawodowej.

Dofinansowanie (EFRR): 1.263.537,93 €

Termin realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2021

Cele projektu to:

  1. Opracowanie modelu orientacji zawodowej na niemiecko-polskim obszarze przygranicznym na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina jako przykładu, dostosowanego do potrzeb uczniów, szkół i rodziców oraz euroregionalnego rynku pracy.
  2. Praktyczne testowanie nowych narzędzi, materiałów i metod szkolenia zawodowego, z uwzględnieniem regionalnych i prawnych warunków ramowych.
  3. Promowanie wymiany międzykulturowej między uczniami i nauczycielami poprzez wspólne praktyczne działania w dziedzinie poradnictwa zawodowego i szkolenia nauczycieli.

Przykłady działań w projekcie:

  • wymiana uczniów z Polski i Niemiec;
  • praktyczne, dwudniowe zajęcia z orientacji zawodowej w Centrum Kształcenia (warsztatach) Izby Rzemieślniczej w Hennickendorf i cykl zajęć laboratoryjnych z zakresu biologii, chemii, fizyki, cybernetyki i odnawialnych źródeł energii dla grup uczniów z Polski i Niemiec w Stanowicach;
  • opracowanie metodycznego modelu orientacji zawodowej dla uczniów z różnych grup wiekowych i nauczycieli, transfer wypróbowanych modeli do Euroregionu („Dom młodych badaczy”, „First Lego League”, „Praca w zawodzie jest znowu w modzie”) w celu umożliwienia transgranicznej orientacji zawodowej i promowania perspektywy europejskiej;
  • konferencja fachowa dla nauczycieli: przedstawienie materiałów z pierwszymi wynikami projektu;
  • realizacja imprez informacyjnych;
  • szkolenia dla nauczycieli oraz praktyczne pilotowanie za pomocą warsztatów z zakresu nauk przyrodniczych oraz rzemiosła dla 40 uczniów i 10 nauczycieli z każdego kraju, ewentualna korekta bądź optymalizacja metodyki;
  • rozszerzenie portalu euro-job.net o tematykę orientacji zawodowej.

Partnerzy Projektu

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image