E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Image

Energetyka ze Źródeł Odnawialnych

Transfer wiedzy w Euroregionie

Cele projektu to:

  1. Organizacja cyklów wykładów i warsztatów dla młodzieży dot. OŹE.
  2. Wymiana wiedzy – organizowanie spotkań i konferencji dot. niemieckiej i polskiej polityki energetycznej.
  3. Ekspertyzy i doradztwo w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
  4. Kształtowanie postaw proekologicznych.

Dotychczasowi Partnerzy Projektu

Image