E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Image

Lubuska Edukacja Dualna 2.0

Innowacyjny model łączący różne etapy edukacji za pomocą zajęć praktycznych

Wiek uczestników: 3 – 10 lat

 • Umożliwienie praktycznego „spróbowania” różnych doświadczeń.
 • Zachwycanie otaczającą przyrodą.
 • Jakościowe podejście do edukacji nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Pokazanie znaczenia nauk przyrodniczych.
 • Promowanie nauk ścisłych w klasach 0-3.

Wiek uczestników: 11 – 15 lat

 • Wprowadzenie elementu „ilościowego” do oceny zjawisk przyrodniczych.
 • Budowanie orientacji zawodowej.
 • Zwiększenie świadomości wyboru przyszłego zawodu.
 • Promowanie kierunków technicznych i nauk przyrodniczych.
 • Praktyczna nauka algorytmizowania.

Wiek uczestników: 16 – 20 lat

 • Uzupełnienie teoretycznej nauki przedmiotów przyrodniczych o element eksperymentu.
 • Wprowadzenie elementów ekonomii w ocenie wyników doświadczeń przyrodniczych i technicznych.
 • Włączanie młodzieży do projektów badawczych (realizowanych przez uczelnie i firmy).
 • Promowanie naukolatków.

Cele projektu to:

 1. Promocja nauk przyrodniczych i technicznych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja warsztatów laboratoryjnych dla dzieci i młodzieży z każdego poziomu kształcenia.
 3. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 4. Dzielenie się wiedzą – Kształcenie przez całe życie.
 5. Rozwój i promocja Akademii Wynalazcy.

Ponadto dla uczestników 11 – 15 lat:

 • zwiększenie świadomości wyboru przyszłego zawodu – orientacja zawodowa,
 • określenie ścieżki edukacji,
 • trafny wybór szkoły średniej

oraz dla uczesnitków 16 – 20 lat:

 • określenie indywidualnej ścieżki edukacji wyższej,
 • decyzja o wyborze kierunku studiów,
 • świadomy wybór WYDZIAŁU uczelni wyższej.

Reportaże