E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim

Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” został zakwalifikowany do dofinansowania przez Komitet Monitorujący w ramach Osi priorytetowej III programu Interreg VA. Projekt został złożony przez IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg. Partnerem w Projekcie jest nasze Stowarzyszenie.

W ramach tego projektu będziemy:

  • opracowywali know-how transgranicznej edukacji dzieci i młodzieży w ramach budowania orientacji zawodowej, 
  • przeprowadzali pilotażowe szkolenia dla młodzieży oraz nauczycieli z Polski i Niemiec,
  • promowali i organizowali pilotażowe zawody robotyczne w ramach First Lego League, dla międzynarodowych zespołów młodzieży z obu stron Odry.

Ogromne podziękowania dla wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy przygotowywali wniosek na finansowanie projektu i przyczynili się do uzyskania dofinansowania.