E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Zajęcia laboratoryjne polsko-niemieckie w Stanowicach

Zajęcia laboratoryjne polsko-niemieckie w Stanowicach

Z początkiem października w Stanowicach odbyło się drugie spotkanie uczniów (16–20 lat) z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego i niemieckiego Kolegium Zawodowego Geldern (Berufskolleg Geldern). W czasie tygodniowych warsztatów (5–11.10), które odbyły się w Klubie Młodego Wynalazcy, młodzież zdobywała i pogłębiała swoje umiejętności z zakresu mikrobiologii, robotyki czy pracy z drukarką 3D.

Z siedmiu dni spotkania, cztery odbyły się w specjalistycznych laboratoriach w Stanowicach: fizyki i energii odnawialnej, biologii i chemii, robotyki i cybernetyki. Młodzież, pracując w dwuosobowych grupach, mogła sprawdzić swoje predyspozycje w tych dyscyplinach. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki oraz z druku 3D.

Zajęcia prowadzone były w języku niemieckim i angielskim. Nie było dodatkowego tłumacza. Młodzież dostała karty pracy w swoich językach ojczystych. Pozwoliło to na bezproblemowe poprowadzenie zajęć technicznych i jednocześnie motywowało młodzież do komunikacji w obcym języku.

Możliwość eksperymentowania przez uczestników w dziedzinach, które są ich pasją, została bardzo dobrze przez nich przyjęta.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą tydzień warsztatowy, wykonaną przez lubelskich uczniów.

Projekt realizowany w ramach
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Image