E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Konferencja „Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego”

Konferencja „Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego”

W dniu 22 listopada 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja pn. „Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego”. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, w tym szkół specjalnych, dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Jednym z prelegentów był Prezes Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji - mgr inż. Piotr Gramza.

Celem konferencji było wsparcie dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego w planowaniu i realizacji zadań w obszarze kształcenia zawodowego. Obszar tematyczny poruszany na spotkaniu dostosowano do  potrzeb dyrektorów, aby wyposażeni w wiedzę, mogli podejmować działania wspólnie z pracodawcami, rozwijając tym samym jakość kształcenia zawodowego w województwie lubuskim. Poruszono zagadnienia współpracy ze środowiskiem gospodarczym, w wyniku której absolwent przygotowany zostanie do mobilności na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Organizatorem konferencji był Lubuski Kurator Oświaty.

Program konferencji

Godzina
Moduł / Tematyka
Prelegent

09:00

Rejestracja uczestników

10:00

Rozpoczęcie konferencji

Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty

Szkolnictwo zawodowe w województwie lubuskim

10:15

Struktura szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Janina Grzecznowska
dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

10:30

Oczekiwania rynku pracy wobec szkolnictwa zawodowego

Maciej Borowski
Główny Specjalista – Manager Projektów Inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

11:00

Lubuska Edukacja Dualna 2.0

Piotr Gramza
prezes Lubuskiej Sieci Innowacji

11:15

Polsko-niemieckie doświadczenia w obszarze kształcenia zawodowego

Jacek Jeremicz
Pełnomocnik Zarządu Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii ds. projektów międzynarodowych

11:45

Przerwa kawowa

Pracodawca w kształceniu zawodowym uczniów

12:05

Doradztwo zawodowe w szkole

Barbara Matusik
doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

12.35

Pracodawca w systemie oświaty. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami

Sylwia Czapla
wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

12.50

Organizacja praktyk zawodowych

Beata Korban
dyrektor Technikum nr 8 w Zespole Szkół nr 12 w Gorzowie Wlkp.

13:05

Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych

Sylwia Żyburt
Zespół Szkół Elektrycznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Placówki umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

13:20

Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, ich rola i zadania statutowe

Krystyna Wiśniewska
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

13:35

Organizacja i zadania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Robert Nowaczyński
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

13:55

Firma symulacyjna w kształceniu zawodowym

Katarzyna Bemben
Centrum Kształcenia Ustawicznego

14:15

Dyskusja, wnioski, podsumowanie

Janina Grzecznowska

14:30

Obiad