E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Ciąg dalszy zajęć polsko-niemieckich

Ciąg dalszy zajęć polsko-niemieckich

W listopadzie i grudniu aż sześć razy gościliśmy uczniów szkół z Seelow, Wriezen, Lubiszyna i Gorzowa na warsztatach polsko-niemieckich z biologii, mikrobiologii, genetyki, chemii i robotyki. Podczas zajęć, prowadzonych w języku angielskim, uczestnicy mieli okazję:

  • wykonywać samodzielne preparaty histologiczne,
  • wykonywać posiew kultur mykologicznych na specjalistycznych podłożach oraz zapoznać się z technikami barwienia mikroorganizmów i hodowli mikrobiologicznych,
  • samodzielnie wyizolować swoje DNA oraz poznać metodę jego wizualizacji z użyciem żelu agarozowego,
  • przeprowadzić doświadczenia z ciekłym azotem,
  • zbudować i zaprogramować robota z użyciem klocków LEGO® MINDSTORMS® EV3.

Warsztaty odbywały się w specjalistycznych laboratoriach gorzowskiej Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w pracowni komputerowej i robotyki w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Zajęcia odbywały się w ramach międzynarodowego projektu: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”. Projekt finansowany z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014–2020.

Był to ostatni cykl warsztatów realizowany w ramach ww. projektu.

Image