E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Konferencja: „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”

Konferencja: „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”

Konferencja będzie pierwszą próbą poznania opinii przedsiębiorców, którzy składali wnioski w konkursach ogłoszonych w bieżącym roku w ramach działań Osi Priorytetowej I – Gospodarka i innowacje.

Chcielibyśmy, żeby konferencja stworzyła platformę wymiany opinii pomiędzy beneficjentami środków unijnych przeznaczonych na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w naszym regionie, Departamentem Programów Regionalnych, który ma realny wpływ na kształt konkursów, uczelniami wyższymi oraz instytucjami powołanymi do wspierania przedsiębiorców w trudnym procesie definiowania, realizacji oraz finansowania innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych: parkami technologicznymi oraz centrami innowacji.

Z rozmów z przedsiębiorcami, lubuskimi centrami innowacji oraz instytucjami otoczenia biznesu wynika, że taka forma wymiany myśli będzie niezwykle cenna w kontekście planowanego ogłaszania kolejnych konkursów w ramach RPO2020. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli weźmiecie Państwo udział w konferencji.

Konferencja odbędzie się w Auli Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie w dniu 3 listopada 2016 r. Początek jest planowany na godzinę 9:30.

Termin: 3 listopada 2016 r.

Miejsce: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie

Godzina

Temat

09:00

Rejestracja uczestników

09:30

Przywitanie gości oraz otwarcie konferencji

09:40

Województwo Lubuskie w roku 2020 – Alicja Makarska, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

10:10

Oś I z punktu widzenia IŻ – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych

10:40

Wnioski 1.1 i 1.5 – Studium przypadku I

11:10

Czy wystarczy jeden partner naukowy? Dlaczego w projektach badawczo-wdrożeniowych warto współpracować z kilkoma ośrodkami badawczymi? – Instytut Autostrada Technologii i Innowacji

11:40

Przerwa kawowa

12:00

Współpraca z beneficjentami – Departament Programów Regionalnych

12:30

Wnioski 1.1 i 1.5 – Studium przypadku II

13:00

Park technologiczny jako interfejs uczelni wyższej – przykład działania Parku Naukowo-Technologicznego UZ

13:30

Specjalizacja w parku technologicznym – jakie korzyści dla przedsiębiorstw na przykładzie GOT PNP Sp. z o.o.

14:00

Lubuska Sieć Innowacji – EkoSystem Innowacji – Panel dyskusyjny z ekspertami oraz
uczestnikami konferencji moderowany przez Zarząd SLSI (współpraca nauki i biznesu, finansowanie projektów badawczych, Regionalne Inteligentne Specjalizacje, Kadra).

15:00

Podsumowanie konferencji