E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Podsumowanie konferencji: „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce. Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”

Podsumowanie konferencji: „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce. Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”

Dnia 3 listopada 2016 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie odbyła się konferencja: „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce. Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”. Była to pierwsza próba podsumowania konkursów przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski w ramach programu RPO Lubuskie 2020 na dofinansowanie innowacyjnych projektów przygotowanych przez lubuskie firmy.

Spotkali się reprezentanci wszystkich typów podmiotów, uczestniczących w regionalnym ekosystemie innowacji: przedsiębiorcy, naukowcy, reprezentanci instytucji otoczenia biznesu, centrów innowacji oraz pracownicy Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego.

Konferencję otworzyła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Alicja Makarska. Przedstawiła wizję Regionu po roku 2020. Strategiczne cele i zamierzenia, których osiągnięcie w dużym stopniu zależy od skutecznego wykorzystania środków na innowacyjną gospodarkę, których w obecnej perspektywie, w dyspozycji województwa jest blisko 200 mln EURO. To właśnie te środki mają być siłą napędową rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

W kolejnych prezentacjach, przedsiębiorcy, reprezentanci lubuskich uczelni: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz przedstawiciele lubuskich centrów innowacji mówili o najlepszych praktykach współpracy w celu efektywnego wykorzystania środków unijnych oraz stworzenia trwałych efektów obecnej perspektywy finansowej Unii w gospodarce Regionu. Podkreślali pozytywne zmiany, które dokonały się we wzajemnym postrzeganiu świata nauki i biznesu oraz metodach dalszego pogłębiania tej współpracy.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji, organizacja pozarządowa oraz instytucja otoczenia biznesu, która koordynuje pracami partnerstwa innowacyjnych przedsiębiorstw, uczelni wyższych oraz parków technologicznych. Poprzez współpracę z konsorcjum kilkudziesięciu uczelni polskich IATI, Lubuska Sieć Innowacji organizuje szerokie wsparcie w zakresie przygotowywania i prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych we współpracy: przedsiębiorstwa – jednostki badawcze. Jest to jedyna instytucja w Regionie, skupiająca przedsiębiorców, naukowców, uczelnie wyższe oraz centra innowacji, której głównym zadaniem jest wspomaganie przedsiębiorców w realizacji prac B+R oraz szerzeniu wiedzy o badaniach i wdrożeniach.

Konferencja została objęta patronatem: Marszałka Województwa Lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz TVP3.