E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Powstanie strony projektu Gorzów2050

Powstanie strony projektu Gorzów2050

Na potrzeby projektu Gorzów2050, którego głównym założeniem jest wsparcie Samorządu w opracowywaniu nowej „Strategii Rozwoju dla Gorzowa Wielkopolskiego do 2030 r. – Miasto dla pokoleń” oraz propagowanie idei opracowania w przyszłym roku aktualizacji Strategii Rozwoju Gorzowa do roku 2050 powstała strona internetowa https://gorzow2050.pl.

Zachęcamy do śledzenia sprawozdań ze spotkań warsztatowych, zamieszczanych na stronie artykułów uczestników projektu oraz dokumentów pomocniczych do opracowania strategii. Korzystając z formularza kontaktowego, mogą Państwo przesyłać nam swoje założenia i opinie do Strategii rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego. Zachęcamy do dzielenia się spostrzeżeniami na temat Miasta, wskazywania jego silnych i słabych stron oraz szans i ograniczeń w rozwoju.

Zachęcamy również do śledzenia profilu FB @Gorzow2050.