E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Zapraszamy na II Konferencję z cyklu „Biznes – Edukacja – Nauka”

Zapraszamy na II Konferencję z cyklu „Biznes – Edukacja – Nauka”

Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji pragnie zaprosić Państwa do udziału w II konferencji z cyklu Biznes – Edukacja – Nauka, pt. „Od przedszkolaka do inżyniera, czyli kto nam da skrzydła”.

IV Rewolucja przemysłowa, która stała się faktem, wymusza zupełnie nowe podejście do edukacji, szczególnie edukacji technicznej.
Z jednej strony pojawiają się wyzwania związane z coraz wyższym stopniem cyfryzacji i automatyzacji procesów. Z drugiej, przewaga naszego kraju, wynikająca z niskich kosztów pracy wyczerpała się.

Potrzeby wzrostu wydajności pracy wyzwalają coraz wyższe oczekiwania przedsiębiorstw w stosunku do nowej kadry, absolwentów średnich i wyższych szkół technicznych, tak żeby byli oni zdolni do wyszukiwania i wdrażania nowych technologii, podnoszących efektywność i jakość produkcji oraz świadczonych usług.

Jest to „być albo nie być” dla rozwoju istniejących oraz możliwości powstawania nowych firm.

Konferencja będzie próbą zaprezentowania działań, które wykorzystując dobrze funkcjonujące rozwiązania, wzbogacą je o nowe pomysły. Pozwoli na znalezienie odpowiedzi na rosnące oczekiwania przedsiębiorców, z jednoczesnym uwzględnieniem aspiracji i ambicji uczniów i studentów.

Poprzez zaprezentowanie szeregu referatów oraz dyskusję panelową, środowiska reprezentujące biznes, edukację oraz naukę zastanowią się, czy wykorzystując już istniejący potencjał edukacyjny jesteśmy zdolni do stworzenia kompleksowej oferty edukacyjnej, która zaspokoi potrzeby pracodawców i pozwoli im na długofalowe planowanie działalności gospodarczej w naszym regionie w oparciu o kadrę techniczną nowej generacji.

Konferencja odbędzie się 08 czerwca 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Program konferencji

Godzina
Temat
Prelegent

08:30

Rejestracja uczestników

09:00

Powitanie i otwarcie konferencji

09:00

Niż demograficzny a efekt cieplarniany, czyli do czego potrzebni są inżynierowie?

Piotr Gramza
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji

09:30

Wyrastanie z „Low cost country”, czyli jakiej kadry technicznej oczekuje nowoczesna firma produkcyjna

Tomasz Jeziorkowski
Dyrektor HR w TPV Displays Polska Sp. z o.o.

09:45

Specjalizacja i uniwersalność w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

dr inż. Tomasz Warężak
Dyrektor Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska oraz Biura Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

10:00

Tak się zaczyna – Jak i kiedy z przedszkolaka zrobić inżyniera – Klub Młodego Wynalazcy

Dariusz Przybyłek
Prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP Sp. z o.o.

10:15

Czy inżynier musi mieć wykształcenie wyższe?

Artur Karasiński
Wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

10:30

Pracodawca w kształceniu zawodowym jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy

Paweł Salamon
Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim

10:45

Budowanie „zawodowego ja” metodą eksperymentu i dopasowania

Tomasz Pluta
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wszechobecna mechanika – dlaczego inżynier mechanik nie musi się bać o zatrudnienie?

dr inż. Piotr Gawłowicz
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

11:45

Człowiek, czyli najbardziej skomplikowane urządzenie – fizjoterapeuta i dietetyk zawodami XXI wieku

dr hab. Leszek Zguczyński
Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie Wielkopolskim

12:00

Inżynier przyszłości – interdyscyplinarny model wyższej edukacji technicznej

dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie

12:15

Inżynieria środowiska, czyli jak sprostać ekologicznym wyzwaniom XXI wieku

dr inż. Sylwia Myszograj
Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim

12:30

Lubuska Edukacja Dualna 2.0, jak znaleźć efekt synergii pomiędzy biznesem, edukacją i nauką?

dr inż. Tomasz Warężak
Piotr Gramza

12:45

Lubuska Edukacja Dualna – nieodzowny element EkoSystemu Innowacji – moderowana dyskusja z ekspertami i uczestnikami konferencji (Wyzwania IV rewolucji przemysłowej; Kto za to płaci?; Czego oczekują klienci systemu edukacji?; Niż demograficzny – przekleństwo czy szansa?; Doskonalić czy budować od nowa?)

14:00

Podsumowanie konferencji

14:15

Lunch

Współorganizatorzy
TPV Displays Polska Sp. z o.o.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie
Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie Wlkp.
Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Patronat medialny
TVP3 Gorzów Wielkopolski

Materiały promocyjne

Wywiad w Kalejdoskopie

Image