E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Podsumowanie I roku działalności Lubuskiej Sieci Innowacji

Podsumowanie I roku działalności Lubuskiej Sieci Innowacji

Dnia 31 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji. Podsumowano pierwszy rok działalności Stowarzyszenia. 

Omówiono najważniejsze działania realizowane w roku 2016, między innymi:

 • Projekt „Lubuski Paszport do Przyszłości”,
 • Warsztaty DesignThinking,
 • Projekt „Razem Zmieniamy Edukację”,
 • Wsparcie dla lubuskich MŚP w przygotowywaniu wniosków  na dofinansowanie projektów B+R ze środków RPO Lubuskie 2020, Działanie 1.1 i 1.5,
 • Przygotowywanie analiz do audytów technologicznych dla MŚP,
 • Opracowywanie biznes planów dla projektów B+R,
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim”,
 • Zorganizowanie konferencji „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce. Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”,
 • Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem publikacji naukowej.

oraz planowane w roku 2017:

 • Wydanie monografii naukowej „Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia – Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego”,
 • Projekty związane z kształtowaniem orientacji zawodowej młodzieży z Polski i Niemiec w ramach transgranicznych projektów edukacyjnych,
 • Rozwój Akademii Młodego Wynalazcy, wyszukiwanie i promowanie „naukolatków”,
 • Profesjonalizacja usług Stowarzyszenia,
 • Organizacja konferencji: „Od przedszkolaka do inżyniera – nowoczesny model edukacji”,
 • Wsparcie dla innowacyjnych MMŚP, w tym start-upów.

Członkowie Stowarzyszenia pozytywnie ocenili dotychczasowe działania podjęte przez Lubuską Sieć Innowacji i zadeklarowali swój dalszy aktywny udział w rozwoju Stowarzyszenia.