E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85
Spotkanie w sprawie projektu Lubuska Edukacja Dualna 2.0

Spotkanie w sprawie projektu Lubuska Edukacja Dualna 2.0

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie urzędu marszałkowskieo z przedstawicielami lubuskich uczelni, na którym omówiono założenia projektu Lubuska Edukacja Dualna 2.0. Celem działania jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Spotkanie dotyczyło możliwości wdrożenia pilotażowego projektu scalającego środowiska nauki i biznesu, poprzez wprowadzenie modelu regularnych praktyk studentów w przedsiębiorstwach związanych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak – Dyrektor instytutu Inżynierii Środowiska UZ, dr hab. inż. Andrzej Greinert prof. UZ – Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, dr hab. inż. Sławomir Kłos prof. UZ – Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ, dr hab. Leszek Zguczyński – Dziekan Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Gorzowie Wlkp. oraz Piotr Gramza – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji.

Ze stronu urzędu marszałkowskiego w spotkaniu uczestniczyli: Alicja Makarska – członek zarządu, Sylwia Pędzińska – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych.